Tags

, , , ,

Lãi suất theo Chính sách của Fed so với lãi suất theo Quy tắc Mankiw giai đoạn 1990’s đến nay. Source: Andy Harless

Nếu chúng ta muốn dự đoán khi nào Fed sẽ hoặc nên tăng lãi suất cơ bản (Fed Fund Rate)? Thật khó và hầu như không thể!

Tuy nhiên, một cách suy đoán hợp lý là khi nào thì “Lãi suất theo quy tắc Mankiw tăng lên trên mức Zero”. Khi nào thì xảy ra điều này? (Thậm chí nó có xảy ra?). Tất nhiên là không ai biết, tuy nhiên, những công thức toán thì luôn có thể giải thích, đó là xem xét điều gì sẽ xảy ra với lạm phát và thất nghiệp. Nếu lạm phát (core inflation) vẫn duy trì ở mức gần 1%, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống mức 7%, nếu tỷ lệ lạm phát tăng lên mức 2% thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 8%. Chúng ta có thể mong đợi được liệu một trong hai điều này xảy ra?

Theo Quy tắc Mankiw, thì cho rằng Fed nên tiếp tục duy trì chính sách lãi suất bằng 0 trong một thời gian khá lâu nữa trừ trường hợp có những biến động gia tăng về lạm phát hoặc việc làm (thất nghiệp).

Quy tắc Mankiw có thể gọi là một “phiên bản” của Quy tắc Taylor về điều hành chính sách tiền tệ, cụ thể là chính sách lãi suất. Theo đó, Fed có thể thiết lập một chính sách lãi suất (Fed fund rate) theo một mô hình tuyến tính với lạm phát và tăng trưởng GDP. Có nhiều cách đơn giản để mô tả hoặc là quy tắc để thiết lập chính sách lãi suất.

Nhưng hiện nay lại có nhiều phiên bản khác nhau của quy tắc Taylor nên dẫn đến những kết luận khác nhau về chính sách. Không chỉ có nhiều cách thức khác nhau để đo lường sự biến động của lạm phát và GDP, mà còn có cả rất rất nhiều hệ số khả thi có thể thể hiện mối quan hệ giữa lãi suất, tăng trưởng và lạm phát. Thật vậy, John Talor ông ta cũng tán thành rất nhiều phương pháp đo lường mối quan hệ trên bổ sung cho quy tắc được xem là “gốc” đầu tiên được đề xuất năm 1993.

Có thể đề xuất rằng quy tắc Taylor tốt nhất khi phải có đủ 3 tính chất: đơn giản và khả thi, sử dụng một cách thiết thực, dễ xác định, và sử dụng các cách đo lường mức độ tăng trưởng và lạm phát phổ biến, và mô hình này phù hợp với những chính sách lãi suất trong quá khứ ở mức chấp nhận được (độ giải thích cao). Để có được sự tin cậy, tất nhiên phải được kiểm nghiệm một mức độ nhất định nào đó, nó có mức độ phù hợp cao với các chính sách tiền tệ đã được quyết định trước đó. Và quy tắc Mankiw hội đủ những tính chất này.

Ở đây, quy tắc Mankiw sử dụng hai biến đo lường là tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát, sử dụng mối quan hệ giữa cả hai biến này. Lấy dữ liệu kiểm nghiệm từ thập niên 90, mức độ phù hợp rất tốt. (xem đồ thị). Mặc dù chính sách lãi suất đã có chiều hướng mở rộng hơn là quy tắc có thể dự đoán (cho đến năm 2008).

Tuy nhiên, đã có sự phân kỳ mạnh từ sau năm 2008 giữa quy tắc Makiw và Fed Fund Rate (thực tế), và nếu nguyên nhân của sự phân kỳ này không được rõ ràng liền thì chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn sự chênh lệch theo chiều thẳng đứng (trục tung) của đồ thị).

Suy luận từ trước sự sụp đổ của Lehman Brothers, theo đồ thị này kiến nghị thì Fed nên tiếp tục thực hiện chính sách theo gần giống với quy tắc Mankiw. Khi các ngân hàng cho vay các ngân hàng khác trên thị trường vốn liên bang, những ngân hàng cho vay đã cương quyết từ chối trả cho những đặc quyền đặc lợi cho vay đó tức là người cho vay thì không thể “chịu lãi suất thực âm”, chính cách xử xự “ngoan cố” như vậy làm hạn chế những lựa chọn của Fed (tức là hạ thấp lãi suất hơn nữa!). Trong khi đó, Lãi suất theo Quy tắc Makiw đã ngày càng xuống dưới mức 0.

Quy tắc Mankiw như sau: Federal funds rate = 8.5 + 1.4 x (Core inflation – Unemployment)

Fed nên duy trì lãi suất mục tiêu theo quy tấc Mankiw!

Core Inflation là tỷ lệ lạm phát “lõi” so với cùng kỳ 12 tháng trước nhưng không bao gồm mức giá cả của thực phẩm và năng lượng. Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ thất nghiệp trong năm nhưng đã được điều chỉnh yếu tố mùa vụ.

Ví dụ, nếu lạm phát ở mức 3% (core CPI tăng 3%) và Unemployment rate là 5% thì Lãi suất cơ bản nên duy trì ở mức 8.5 + 1.4* (3 – 5) = 5.7%.

Hiện nay, CPI lõi của Mỹ tăng khoảng 0.9%, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 10%, như vậy, Theo quy tắc Makiw, FFR = 8,5 + 1,4*(1 – 10) = -4,1%!

Tỷ lệ thất nghiệp UR = CPI – (FFR – 8,5)/1,4 = CPI + 6,07 (nếu FFR = 0 như hiện nay)

Nếu Fed duy trì FFR = 0, nếu CPI duy trì 1% thì UR khoảng 7%, nếu CPI tăng lên 2% thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 8%

Lãi suất theo Chính sách của Fed so với lãi suất theo Quy tắc Mankiw giai đoạn đến thập niên 1990, Source: Greg MankiwAdvertisements