Công ty Xếp hạng tín nhiệm DN Việt Nam (CRV) sắp công bố xếp hạng tín nhiệm (XHTN) doanh nghiệp 2010, và có lẽ, đã đến lúc các công ty kinh doanh thông tin tín nhiệm doanh nghiệp bùng nổ?

Việc công bố xếp hạng tín nhiệm (Credit Rating)là rất tốt về mặt thông tin để các nhà đầu tư căn cứ vào đó làm tham khảo cho những quyết định của mình, cũng như để định giá cổ phiếu, trái phiếu của công ty này. Nó góp phần làm minh bạch hơn môi trường hoạt động, tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp (các doanh nghiệp không thể che dấu và cố gắng thay đổi cơ cấu, quản trị,… để được mức điểm tốt)

Tuy nhiên, vụ công bố XHTN các NHTM vừa rồi của VietnamCredit không được cơ quan ban ngành ủng hộ (cũng như vụ SSI) do quá nhạy cảm đối với một ngành nhạy cảm, thông tin không rõ ràng. Để rồi sau khi công bố, VNBA (do các NHTM đề nghị) đề nghị SBV vào cuộc, bản đăng trên TBKTSG cũng bị gỡ xuống!

Giải thích cho việc này, cho rằng đây là thông tin quá nhạy cảm và Việc phân chia các mức đánh giá cũng… rất “nhạy cảm” như “có khả năng phá sản!”. Ở Việt Nam vấn đề này đang khó khăn do nhận thức của nhà đầu tư, của xã hội về các thông tin chưa cao, do đó, thông tin loại này rất nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng, doanh nghiệp.

Cho nên, khi công bố, công ty XHTN nên:

– Công bố bộ chỉ tiêu và cơ sở dữ liệu cho việc chấm điểm

– Công bố Hội đồng chỉ số bao gồm những ai, uy tín và chất lượng?

– Khả năng phối hợp với các ban ngành, cơ quan như thế nào?

– Đối với ngành ngân hàng, nên chăng, phải có sự hợp tác giữa bên đánh giá và được đánh giá, để có được nguồn số liệu tốt. Các cơ quan chức năng như  SBV hay VNBA hỗ trợ về mặt kỹ thuật và kiến thức cũng như là trung gian tạo nên mối liên kết giữa bên đánh giá và bên được đánh giá

– Cuối cùng, nên công bố rõ ràng, họp báo và nêu rõ những thông tin chỉ là tài liệu tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của công ty đánh giá.

Bản chất của xếp hạng tín nhiệm tức là căn cứ vào mức độ tín nhiệm, tức là khả năng thanh toán nợ của công ty từ đó liên quan đến vấn đề phá sản hay không, nó thực sự quan trọng đối với người cho vay, gửi tiền (tức hoạt động mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trong ngân hàng thì phổ biến đó là gửi tiền của người dân). Trong một chừng mực nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào một công ty, cổ phiếu – tức là quyết định đầu tư. Bởi vì, khi xếp hạng kém, rõ ràng tình hình tài chính, quản trị rủi ro, lợi nhuận,…của công ty thực sự không tốt.

Ở Việt Nam hiện nay có CIC – trung tâm thông tin tín dụng thuộc SBV, Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp CRC và Công ty thông tin và xếp hạng tín nhiệm C&R (VietnamCredit), ngoài VietnamCredit ra và CRC thì CIC chủ yếu cung cấp các thông tin về tín dụng của doanh nghiệp, cá nhân, chưa đưa được các đánh giá cụ thể về mức độ tín nhiệm, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp đó. Các công ty xếp hạng tín nhiệm lớn trên thế giới, họ còn có đánh giá triển vọng sắp tới, đánh giá khả năng, chất lượng cụ thể của từng mức xếp hạng.

Advertisements