Tags

,

Theo thông tin từ Reuters, “Cơ chế cho vay với mục đích đặc biệt” đã được các các chuyên gia cao cấp của EU đã đồng ý thành lập.

SPV – specicial purpose vehicle), đây là công cụ huy động vốn và cho vay lại đối với các nước đang khó khăn và không còn khả năng vay nợ trên thị trường. Điểm nỗi bật của công cụ này là khoản vay trên thị trường của SPV bằng cách phát hành trái phiếu không cần phải có sự thông qua của quốc hội các nước cho vay. Bởi vì SPV là công cụ đã được các thành viên có đồng tiền riêng của Châu Âu đảm bảo, và cũng chính vì có sự đảm bảo này nên SPV có thể huy động vốn với lãi suất thấp hơn và do đó, cho vay lại cũng ưu đãi hơn.  SPV khác với gói cứu trợ 110 tỷ EUR trước đây vào Hy Lạp là gói 110 tỷ này các nước cho Hy Lạp vay phải vay tiền và phải có sự thông qua của quốc hội các nước này.

Tuy nhiên, về mặt cơ chế đã được đồng ý, nhưng cần phải có sự thông qua của bộ trưởng tài chính các nước EU họp vào đầu tuần tới ở Luxemburg.

SPV là một phân trong gói cứu trợ các nước khó khăn trong cuộc khủng hoảng nợ ở Châu Âu, gói cứu trợ này bao gồm 750 tỷ EUR, trong đó, IMF đóng góp 250 tỷ, ngân sách của EU 60 tỷ, còn lại 440 tỷ là SPV. Như vậy, SPV có khả năng hỗ trợ đến 440 tỷ EUR.

SPV có thể vay số tiền 440 tỷ EUR thông qua hình thức phát hành trái phiếu trên thị trường có sự đảm bảo của 16 nước Châu Âu, sau đó giải ngân lại cho các nước cần vay dưới sự quản lý nợ của ngân hàng đầu tư Châu Âu (EIB), khi các nước vay trả lại, SPV sẽ trả vốn lại cho các chủ thể cho vay. Các nước cần vay có thể tiếp cận dễ dàng và linh hoạt hơn trước và không phải “phiền” các quốc gia Châu Âu nhóm họp để quyết định.

Vì là ‘công cụ’ vay nợ và cho vay lại nên SPV cần được đánh giá tín nhiệm (credit rating), EU muốn SPV được rating ơ mức AAA, tuy nhiên, có vẽ sẽ thấp hơn khi nó được đánh giá bởi một tổ chức độc lập.

cơ chế này được đề cập từ giữa tháng 5

Theo diễn biến mới, Hungary là nước có nguy cơ vỡ nợ tiếp theo sao Hy Lạp!

Xem thêm: Dự trữ ngoại tệ của Châ Á

Advertisements