Tags

Thời gian gần đây các công ty tích cực đăng ký và thực hiện mua lại cổ phiếu đang lưu hành, còn gọi là cổ phiếu quỹ. Thực chất của việc này? Có phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông theo đúng nghĩa của nó hay chỉ là chiêu làm giá?

Các công ty khi đăng ký mua cổ phiếu quỹ thường lấy lý do là “muốn cứu giá, đảm bảo lợi ích cho cổ đông đồng thời phát ra tính hiệu, giá cổ phiếu thực tế cao hơn so với giá hiện tại”

Các công ty mua lại cổ phiếu của mình như SJS (1 triệu cổ phiếu), VNM (22.040 cổ phiếu), VCR (1 triệu), DIG (hai triệu),…

Phát đi tín hiệu về triển vọng doanh nghiệp rất tốt so với mức giá mà thị trường chấp nhận hiện tại, do đó, có thể kêu gọi thêm nhà đầu tư nhằm cứu giá.

Điều kiện cần, doanh nghiệp chỉ mua cổ phiếu quỹ khi đang có nguồn vốn nhàn rỗi (từ lợi nhuận để lại, các quỹ, thặng dư,…) và không có cơ hội hoặc chưa giải ngân cho các dự án sắp tới.

Có thể coi như một cơ hội đầu tư tài chính thay cho các khoản đầu tư ngắn hạn vào Trái phiếu hay các giấy tờ có giá khác? Hình thức đầu tư này sẽ có nhiều mục đích, vừa có thể làm giá trên thị trường khi mua vào liên tục trong một khoảng thời gian dài: từ 2 – 3 tháng. Khi vừa có thể “đầu tư” vào cổ phiếu giá đang thấp và chờ khi giá tăng lên sẽ bán thu lợi nhuận đồng thời không cần phải…trích lập dự phòng.

Mặt khác, trong thời gian ngắn, có thể tác động đến các chỉ số như EPS, ROE theo hướng tích cực hơn.

Nói tóm lại, mua cổ phiếu quỹ hầu như mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp khi thị trường ảm đạm. Điều mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa quen với “văn hóa” này.

Lý do:

Thứ nhất: Khi thị trường khó khăn thường là lúc doanh nghiệp cũng khó khăn về vốn, thanh khoản, thanh khoản trên thị trường tiền tệ cũng khống tốt, do đó, doanh nghiệp có khả năng gặp khó khăn ở vốn lưu động (vay ngân hàng, nguồn tín dụng thương mại, bán chịu,…), do đó, dòng tiền tài trợ sẽ bị hạn chế và doanh nghiệp sẽ không thể giảm dòng tiền này xuống được khi dòng tiền hoạt động chưa mang về dòng tiền bù đắp.

Thứ hai: Mua cổ phiếu quỹ là kế hoạch tương đối phức tạp, cần ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, nó mang xu hướng trung dài hạn trong việc “tiêu” vốn. Như vậy là rất rủi ro khi cơ hội kinh doanh xuất hiện vì vừa thiếu vốn doanh nghiệp lại không thể phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn khi còn cổ phiếu quỹ!

Thứ ba: Ứng xử của nhà đầu tư Việt hầu như thờ ơ với chiến lược này do nhiều vấn đề, trong đó, chỉ tin một mặt vào việc doanh nghiệp đang chưa có cơ hội kinh doanh chứ chưa tin vào “tín hiệu” hoạt động kinh doanh đầy hiệu quả xứng đáng với mức giá cao hơn của doanh nghiệp, nên có thể họ lại tiếp tục bán cổ phiếu làm giá giảm xuống.

Cuối cùng: Do chính tại doanh nghiệp lợi dụng hình thức này để làm giá, cứu giá và hay…”bỏ của” giữa chừng khi không mua đủ số lượng đăng ký nếu giá thị trường phản ứng không như mong đợi!

Như trong thời kỳ từ tháng 8/2008 đến tháng 2/2009, giá cổ phiếu đang trong giai đoạn sụt giảm, nhiều công ty đăng ký mua cổ phiếu quỹ, mục đích? Chủ yếu là nhằm cứu giá, tuy nhiên, giá không biến chuyển như dự kiến nên họ đã hạn chế mua lại, khiến cho lượng mua vào chỉ là một phần rất nhỏ so với khối lượng đăng ký.

Nhà đầu tư nên cẩn trọng, tìm hiểu kỹ, phân tích dòng tiền của công, xem cơ cấu vốn, các nguồn vốn được dùng, và kế hoạch kinh doanh trong năm,…Vì lẽ thường, công ty mua cổ phiếu quỹ thường có dòng tiền tốt, các khoản vay phải trả (dòng tiền tài trợ) không là áp lực lớn. Dòng tiền hoạt động có khả năng bù đắp được sự sụt giảm của dòng tiền tài trợ.

Các quy định về mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng để làm cổ phiếu quỹ được quy định trong Thông tư 18/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Advertisements