Some Random thoughts

– Mấy hôm nay thấy báo chí bàn về việc phát hành trái phiếu Chính phủ (GBs) và trái phiếu Doanh nghệp (CBs). Riêng vụ CBs, thị trường VN hình như chưa có quy định nào về quyền cho các Bonds Holders có thể biểu quyết việc phát hành bond của doanh nghiệp trong những lần tiếp theo. Vì như ta đã biết, tăng nợ thì rủi ro rất lớn, các chủ nợ trước khi mua TP không biết “số phận” sẽ về đâu!?

– Hôm trước Đức vừa cấm các giao dịch bán khống vô căn cứ (tức bán CK trước khi có chứng khoán đối ứng vay được – naked shortsell) trên thị trường chứng khoán, Việt Nam thì các nhà đầu tư đang chờ đợi nỗ lực từ  SSC về việc cho phép thực hiện các giao dịch shortsell (liệu có kiểm soát được naked shortsell không với “công nghệ” hiện tại), hay cho vay mua CK, hậu quả trước mắt là một số khách hàng VIP “chậm” thực hiện nghĩa vụ – Naked Short Sale!). Riêng thị trường trái phiếu thì sao? Có thể thực hiện các nghiệp vụ này, nếu kỳ vọng thị trường đi xuống (Yield đang tăng), có thể thực hiện việc bán khống và đi lên?. Nghiệp vụ cần xem xét: một Repo + Forward?

Các nhà đầu cơ có thể làm bình ổn thị trường. TTCK Việt Nam hay biến động theo “một chiều”, do các giao dịch mang tính chất tâm lý đám đông. Nếu xuất hiện các nhà đầu cơ được thực hiện các nghiệp vụ đầy đủ, có thể họ sẽ làm thị trường sôi động hơn, thanh khoản tốt hơn và họ sẽ là người “điều chỉnh” khi mà giá cổ phiếu đang over hoặc under value?

Advertisements