Tags

HNX vừa thông báo phát hành TPCP lô lớn đầu tiên trong năm 2010, tổng khối lượng 5.000 tỷ kỳ hạn 5 năm, trong đó, đợt 1/2010 phát hành 2.000 tỷ đồng (20 triệu TP) vào ngày 28/05/2010. Lãi suất danh nghĩa (Coupon) là 11,33%/năm (trả lãi hàng năm vào ngày phát hành), Ngày phát hành là 1/6/2010, ngày đến hạn thanh toán là ngày 1/6/2015. Hình thức phát hành cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá với phương pháp xác định lãi suất trúng thầu cao nhất được áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu.

Hai đợt phát hành còn lại sẽ được tổ chức vào ngày 4/6/2010 (đợt 2) với khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng và đợt 3 vào ngày 11/6/2010 với khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Hiện tại, LS TPCP đang giao dịch trên thị trường có xu hướng giảm, kỳ hạn 5 năm được giao dịch ở mức trên 11,6%/năm. Như vậy, với LS danh nghĩa của đợt phát hành này là 11,33%/năm, có khả năng, TP sẽ được bán dưới mệnh giá (giá chiết khấu) (Yield của đợt phát hành này có khả năng trên 11,6%).

Lợi suất TPCP - source: Asianbondonline (Click vào để xem rõ hơn)

Trước đó, ngày 20/05, HNX đã thông đấu thầu thành công 2,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 24/05/2010 và đáo hạn ngày 24/05/2012, có 20 thành viên tham gia với tổng khối lượng đăng ký là 7,825 tỷ đồng, vùng lãi suất: 10.5% – 12%, lãi suất trúng thầu: 10,90%/năm (Lãi suất trần ở mức 10.9%)

Kết quả đợt bảo lãnh phát hành cho việc phát hành TPCP kỳ hạn 3 năm (đợt 8/2010) cũng thành công với tổng khối lượng 2100 tỷ, lãi suất ở mức 11,02%/năm. Đợt phát hành 27/05/2010, đáo hạn ngày 27/05/2013. (Trên thị trường trái phiếu, việc phát hành thông qua nhà bảo lãnh (Underwritter) thì mức độ thành công tốt hơn, các nhà bảo lãnh chủ yếu là các NHTM, vì họ sẽ nhận được mức phí từ chủ thể phát hành (underwritting fee), nếu không sale được bond, họ có thể mua hết số bond này với mức lãi suất thực tốt hơn (cộng thêm mức phí), mức fee hiện nay là 0,15% khối lượng bảo lãnh cho kỳ hạn 5 năm và 0,10% cho kỳ hạn 3 năm hoặc 2 năm).

Không biết đợt issue này kết quả đăng ký bảo lãnh như thế nào!

Thị trường tiền đồng đang tương đối dồi dào, thanh khoản trên thị trường được cải thiện rõ rệt, thông qua kênh thị trường mở, SBV đã có những động thái nhằm hạ thấp mặt bằng lãi suất bằng cách “bơm” vốn liên tục qua kênh này. Tuy nhiên, đợt phát hành lần này có thể sẽ gặp khó khăn khi kỳ hạn phát hành là tương đối dài, loại này trên thị trường được giao dịch rất ít (các quỹ và ngân hàng là nhà đầu tư chính). Kỳ hạn 1, 2 và 3 năm được giao dịch nhiều nhất.

Trái phiếu doanh nghiệp:

Thông tin từ Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTG): CTG sẽ phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn năm 2010 theo hình thức riêng lẻ. Trái phiếu phát hành là trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất thả nổi, trong đó năm đầu tối đa 12.5%/năm, lãi suất năm sau được tính bằng bình quân lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh cộng biên độ tối đa 1%/năm.

Vinaconex: Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (VCG) đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng TP (loại thường và không có secure) kỳ hạn 2 năm14%/năm (face value: 1 tỷ đồng), phát hành vào ngày 25/05/2010. Lãi suất thả nỗi, năm đầu và lãi suất năm sau bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở giao dịch của 4 ngân hàng VCB, BIDV, CTG và Agribank, cộng biên độ 3,4%/năm.

Update: 28/05/2010 Kết quả đấu thầu TPCP lô lớn đợt I/2010
Kết quả chỉ huy động được 200 tỷ đồng trong tổng số 2.000 tỷ đồng gọi thầu. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, được phát hành ngày 1/6/2010, đáo hạn ngày 1/6/2015.

Cụ thể:

Tổng số thành viên tham gia: 12

Tổng số tiền đăng ký: 3.900/2.000 tỷ đồng

Lãi suất đăng ký thấp nhất / cao nhất: 11,19%/12,50%/năm

Lãi suất danh nghĩa: 11,33%/năm

Lãi suất trần: 11,20%/năm

Lãi suất trúng thầu: 11,20%

Khối lượng trúng thầu: 200 tỷ đồng

Tổng số tiền thanh toán: 200.956.118.201 đồng

Không như tôi dự báo về lãi suất trúng thầu, lần này, BTC chỉ “cho” lãi suất trần ở mức 11,20%/năm và tất nhiên, LS trúng thầu cao nhất là bằng lãi suất trần! Kết quả chỉ có 10% trúng thầu. Giá được bán cao hơn so với mệnh giá. Kỳ vọng đợt này cao nhất đến 12,50%/năm! Lần II có thể sẽ cao hơn?

Update: 04/06/2010 Kết quả đấu thầu TPCP lô lớn đợt II/2010

Kết quả huy động được 1.200 tỷ đồng trên 2.000 tỷ như kế hoạch.

Cụ thể:

Tổng số thành viên tham gia: 4

Tổng số tiền đăng ký: 3.300/2.000 tỷ đồng

Lãi suất đăng ký thấp nhất / cao nhất: 11,10%/11,50%/năm

Lãi suất danh nghĩa: 11,33%/năm

Lãi suất trần: 11,20%/năm

Lãi suất trúng thầu: 11,20%

Khối lượng trúng thầu: 1.200 tỷ đồng

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, được phát hành ngày 8/6/2010, đáo hạn ngày 8/6/2015.

Như vậy, tổng số tiền huy động được sau 2 đợt là 1.400 tỷ đồng trên kế hoạch 4.000 tỷ đồng.

Update: 11/06/2010 Kết quả đấu thầu TPCP lô lớn đợt III/2010

Kết quả huy động được 1.000 tỷ đồng trên 1.000 tỷ như kế hoạch.

Cụ thể:

Tổng số thành viên tham gia: 11

Tổng số tiền đăng ký: 4.950/1.000 tỷ đồng

Lãi suất đăng ký thấp nhất / cao nhất: 11,0%/11,50%/năm

Lãi suất danh nghĩa: 11,33%/năm

Lãi suất trần: 11,05%/năm

Lãi suất trúng thầu: 11,05%

Khối lượng trúng thầu: 1.000 tỷ đồng

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, được phát hành ngày 15/6/2010, đáo hạn ngày 15/6/2015.

Như vậy, tổng số tiền huy động được sau 3 đợt là 2.400 tỷ đồng trên kế hoạch 5.000 tỷ đồng.


Advertisements