Theo thông tin mới tổng hợp được, đợt phát hành TPNT đầu năm 2010 (kỳ hạn 10 năm) của Việt Nam trên thị trường quốc tế, bên cạnh mức lãi suất (coupon) là 6,75%/năm, lợi suất của đợt phát hành (25/01/2010) là 6,95%, Việt Nam còn “ưu đãi” bằng cách bán dưới mệnh giá một khoản 28.777.000 USD (DDDN), tức là chỉ thu về 971.223.000 USD/1billion. Như vậy, lợi suất thực của đợt phát hành tương đối cao. Nếu so sánh với các nước khác: Philippines: 10 year, yield 5.67% vào ngày 07/01, Indonesia: 10year, yield 6.00% vào ngày 13/01/2010, Credit Rating: Moody’s/S&P Phi Ba3/BB-, Indo Ba2/BB-), Hy Lạp khoảng 7% (chúng ta chỉ thấp hơn Hy Lạp một chút – trong khi Hy Lạp đang lâm vào cảnh nợ quốc gia chồng chất và thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. (Nợ quốc gia của Việt Nam khoảng 41.9%GDP – ATP, thâm hụt chưa tới 7%, Hy Lạp nợ 115.1%GDP và thâm hụt 13.6%GDP – tuổi trẻ)

Thông tin về đợt phát hành 1 tỷ USD ngày 25/01/2010:

Current Yield request: US 10year Treasury (3.623%/năm) + Spread 3.327%/năm = 6,95%/năm.

Amount: $1 Billion
Maturity: 29Jan 2020
Coupon: 6.75%
Price: 98.576/985,760,000.00
Yield: 6.95%
Spread: 332.7 Bps/Treasurys