Tags

, , , ,

Theo quy đinh, tỷ lệ trích lập dự phòng chung là 0,75%, tùy vào từng ngân hàng và chất lượng tín dụng khác nhau, có khoản trích lập dự phòng cụ thể khác nhau, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán cuối cùng. Cũng nói rằng, “trích lập” dự phòng rủi ro tín dụng kiểu này có vẽ như chiêu “tự lừa dối nhau”. Vì khi xử lý nợ tốt, khoản này sẽ lại quay vào “túi” ta cả thôi! Nên, có trích thì …cũng để đó, yên tâm nếu thực hiện xử lý nợ tốt! Có ngân hàng đặt chỉ tiêu “lợi nhuận hóa” từ các khoản trích lập dự phòng này cho kế hoạch lợi nhuận trong năm và năm tới. Nếu làm được như vậy, thì quả thực là tốt cho các cổ đông đến sau.

Tuy nhiên, mới đây, trên báo VnEconomy cũng có thông tin về VCB như sau: năm 2010, Vietcombank sẽ thực hiện điều chỉnh lại việc phân loại nợ xấu theo hướng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Năm 2009, nợ xấu ngân hàng này là 2,47%, thực hiện phân loại theo Điều 6 Quyết định 493 (định lượng). Năm 2010, kế hoạch đặt ra là thực hiện theo Điều 7 Quyết định 493 (định tính) với lộ trình khoảng 3,5%.” Đây quả thực là vấn đề buồn cho các cổ đông đến sau! Nhìn vào, ta thấy tỷ lệ nợ xấu tăng lên, và nếu có sự nghi ngờ về tính minh bạch, thiết nghĩ, có người sẽ hiểu theo nghĩa là: “Ngân hàng này trước đây đã giấu khoản nợ xấu này (có thể do áp lực xử lý nợ để cổ phần hóa?), rồi giờ đây, khi đã CPH xong và từ từ “hợp thức hóa” các khoản nợ xấu này về đúng vị trí của nó!”, như vậy, các cổ đông đến sau lại phải gánh thêm khoản nợ xấu này? Đúng là buồn vui lẫn lộn!

Cũng theo thông tin trên, thì VCB (và các NHTM khác?) đang trong quá trình thực hiện phân loại nợ lại theo chuẩn quốc tế và chuẩn Việt Nam (QĐ 493), chấm điểm theo định lượng và định tính, quy trình sẽ “gắt” hơn và cho nên nợ xấu (từ nhóm 3 – 5) cũng cao hơn!

Thiết nghĩ, nhà đầu tư (cổ đông) đến sau cần xem xét kỹ càng nếu không muốn “bực tức” khi phải gánh thêm khoản nợ xấu của quá khứ!

Theo thông tin nhận được thì các NHTM ở Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống chấm điếm tín dụng (Credit Scoring) theo chuẩn quốc tế (cả định lượng và định tính). Châm điểm tín dụng là vấn đề bình thường vì hầu như NHTM nào cũng có trước đây, tuy nhiên, hiện nay là phải theo chuẩn mực “Quốc tế” và được NHNN chấp nhận! Từ đó sẽ có quá trình phân loại nợ và trích lập dự phòng tương ứng.

Công ty kiểm toán E&Y hiện đang là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn này theo chuẩn quốc tế và được NHNN công nhận!

Advertisements