Tags

,

VN International Bond

03/11/2005

Amount $750Mil

Maturity: 15Jan 2016

Coupon: 6.875%

Price 98,223/736,672.50

Yield 7.125%

Spread: 256 Bps (v/s Treasury)

Rating: Moody’s/S&P Ba3/BB-

Current Yield 5.891% (25Jan2010)

Mo.Duration 4.853

25/01/2010

Amount: $1 Billion
Maturity: 29Jan 2020
Coupon: 6.75%
Price: 98.576/985,760,000.00
Yield: 6.95%
Spread: 332.7 Bps/Treasurys

Ratings: Moody’s/S&P Ba3/BB

Đợt phát hành này của Việt Nam tương đối thành công, mặc dù có cao hơn các nước khác như Philipines và Indonesia. (Philippines: 10 year, yield 5.67% vào ngày 07/01, Indonesia: 10year, yield 6.00% vào ngày 13/01/2010, Credit Rating: Moody’s/S&P Phi Ba3/BB-, Indo Ba2/BB-). Indo và Phi phát hành vào đầu tháng 1 khá hay khi CDS của họ đang thấp. Việt Nam nếu phát hành lúc đó có thể “tiết kiệm” được 15 – 20bps!!

Được biết, lần này, Việt Nam chuyển ngày phát hành từ 22/01/2010 sang 25/01/2010 đã “vô tình” làm giảm lợi suất một chút. CDS Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 25 giảm khoảng 8bps! Tuy nhiên, cũng “tốt” không kém khi lạm phát tháng 1 được công bố sau đó 1 ngày ở nức gần 1.4% (các macro indicators khác???) đã làm cho CDS tăng lên lai khoảng 2 – 3 bps. Nói chung, như thế đã là thành công nếu so với ceilling 7% đề ra!!! Fee trả cho Arrangers đợt này đáng “đồng tiền bát gạo”

CDS trên thị trường của Việt Nam cao hơn Phil khoảng 60 – 80bps, cao hơn Indonesia khoảng 45 – 60bps!!

Advertisements