Tags

Sau khi giảm DTBB đồng USD, Chính phủ có thể tiếp tục phát hành Trái phiếu bằng ngoại tệ, tình hình có thể sẽ khả quan hơn nhằm huy động vốn thực hiện các dự án đầu tư.
Đợt phát hành gần nhất vào ngày 29/12/2009, khối lượng kỳ vọng huy động khoảng 200mio, tuy nhiên, chỉ trúng thầu 73mio với lãi suất 4.00%/năm cho kỳ hạn 1 năm (đáo hạn ngày 31/12/2010). Như vậy, từ năm 2009 đến nay đã có 4 lần tổ chức phát hành với tổng khối lượng huy động được 230nio trên 450mio như dự kiến. Một tỷ lệ rất thấp.

Xem thêm các đợt phát hành trước: Phát hành TPCP bằng USD

Advertisements