Tags

Gần đây, nhiều thông tin chính sách cho rằng nên cấm hoạt động của sàn vàng hoặc nâng tỷ lệ ký quỹ lên 100%. Mục đích của việc này là tăng cường quản lý thị trường giao dịch vàng, ổn định thị trường và hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư trước một thị trường vàng còn khá mới mẽ!
Nhưng thử nghĩ xem, dân chúng ta vốn rất thông minh, ưu tìm tòi và “lách” các quy định rất “khéo”, cho nên, chưa biết sau khi cấm hoặc nâng tỷ lệ ký quỹ sẽ có “loại hình” đầu tư và “cách” đầu tư nào mới xuất hiện không?!
Nhưng trước hết, đối với những người ưa thích đầu tư và mạo hiểm, họ sẽ:
– Chuyển sang đầu tư chứng khoán (cấm sàng vàng hoặc ký quỹ 100%!) hoặc mua ngoại tệ (nếu có thể), mặt tốt là chứng khoán có thể sôi động! Nhưng, sẽ mất ổn định cả thị trường chứng khoán (họ vốn thích mua mua bán bán ngắn hạn!) và thị trường ngoại tệ càng căng thẳng!
– Họ chuyển sang đầu tư XAU trên Flatform. Điều này thì quá nguy hiểm, hiện nay cũng có nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư flatform chính thức (chính thức như các ngân hàng) hoặc đầu tư chui! Đầu tư bằng cách mở TK đầu tư nước ngoài và giao dịch trực tuyến rất dễ dàng, tỷ lệ ký quỹ thì rất thấp, tài khoản duy trì chừng 500 USD trở lên! Tuy nhiên, bất ổn là: chưa có hành lang bảo vệ và pháp luật chưa cho phép (đầu tư chui đặc biệt đối với cá nhân), rủi ro thì khỏi cần bàn, vừa rủi ro biến động giá, vừa …giao tiền cho một người không quen biết nắm giữ! Nói chung là khỏi cần suy nghĩ cũng thấy quá ư nguy hiểm. Không khéo, đến lúc đó, khi có biến động giá mạnh, sẽ có nhiều nhà đầu tư “nỗ” còn hơn trường hợp của Tuần tài.
Còn thì trường ngoại tệ? Sẽ có trường hợp huy động ngoại tệ để mở tài khoản (thường “chơi” thông qua thẻ tín dụng) và tất nhiên, ngoại tệ sẽ biến động mạnh!
Quả là giải bài toán lợi bất cập hại này quá nguy hiểm! Nhưng để cho sự “tự nhiên” của thị trường xảy ra thì dân chúng ta không chịu đựng nỗi!


Advertisements