Tags

Hỗ trợ lãi suất vay trung, dài hạn năm 2010: Không giới hạn số tiền cho vay

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất là ngày 10/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công thương hoàn thiện các dự thảo quyết định của Thủ tướng về thực hiện hỗ trợ lãi suất năm 2010. Theo đó, tiếp tục triển khai trong năm 2010 việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn để thực hiện đầu tư mới nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và khoản vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng giao các bộ xem xét việc điều chỉnh, bổ sung về mức hỗ trợ, đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất cho phù hợp với thực tế và công bố trong thời gian tới.

Theo như quyết định nêu trên, chính sách cho vay hỗ trợ năm 2010 sẽ tập trung hỗ trợ 4% lãi suất cho vay đối với những công trình sử dụng nhiều lao động và đối tượng cho vay là nông dân để mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất như máy cày, máy gặt…

Hỗ trợ lãi suất ngắn hạn sẽ dừng vào 31/12

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất dừng chương trình hỗ trợ lãi suất ngắn hạn đúng như lộ trình ban đầu, là vào cuối năm nay. “Nếu tiếp tục hỗ trợ bằng cách chuyển từ 4% xuống 2%, mà lãi suất cơ bản vẫn phải tăng, thì sẽ không có tác dụng đối với nền kinh tế. Hiện Chính phủ ưu tiên cho việc ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Phúc nói.

Quyết định dừng hỗ trợ lãi suất ngắn hạn được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh thị trường ngân hàng đã ở trong tình trạng căng thẳng thanh khoản từ vài tháng nay. Tăng trưởng tín dụng đã lên trên 36% trong 11 tháng đầu năm, trong khi tỷ lệ huy động chỉ tăng 26%.

Chương trình hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động được thực hiện theo QĐ 131/QĐ –TTg ngày 23/1/2009 sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2009 với mức hỗ trợ lãi suất là 4%/năm. Chương trình hỗ trợ lãi suất trung dài hạn được thực hiện theo QĐ 443/QĐ – TTg ngày 4/4/2009 và QĐ 497/QĐ – TTg ngày 17/4/2009.

Tổng hợp CafeF, VNexpress, Dân trí, VNeconomy.

Advertisements