Tags

Hôm nay chứng khoán lại quay đầu xuống dưới 500, những tưởng 500 là ngưỡng hỗ trợ đủ mạnh!
Thông tin tác động có lẽ là phát biểu chấm dứt hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn hạn khi hết năm 2009 của Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Mặt khác, các dự thảo về thời gian giao dịch (T+3 xuống T+2), Margin trading 50%, Repos,… nếu thực hiện thì cũng không thể sớm nên ít nhiều tác động đến CK.
Một mặt, LS huy động đang tăng lên mức hấp dẫn cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giá vàng (trong nước và quốc tế) đang xu hướng tăng, cũng một phần tác động đến quyết định gửi tiền hoặc chuyển kênh đầu tư khác, đứng ngoài thị trường chứng khoán trong giai đoạn nhạy cảm. Khối lượng giao dịch giảm mạnh mấy phiên gần đây cho thấy điều đó.
Tuy nhiên, có dấu hiệu khả qua khi nhà ĐTNN liên tục mua ròng chuyển đổi danh mục khi giá của một số CK đã xuống mức hấp dẫn!

Advertisements