Tags

Kết hối ngoại tệ

Kết hối ngoại tệ là yêu cầu các DN sau khi có ngoại tệ phải bán lại cho các NHTM (một phần hoặc toàn bộ) để tránh tình trạng nắm giữ làm căng thẳng tình hình tỷ giá. Theo NHNN, điều này sẽ làm giảm sự căng thẳng ngoại tệ trên thị trường, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Giàu thì “chúng ta chưa yêu cầu kết hối ngoại tệ, và giải pháp đó chưa cần thiết” (ở đây)

Tình trạng căng thẳng về ngoại tệ và đẩy tỷ giá giao dịch (cả thị trường tự do và thông qua NHTM) lên cao là do:

– Tình hình chung về cán cân thanh toán đang bị thâm hụt,

– Thị trường vàng và USD hấp dẫn khiến việc gom USD nhập lậu vàng tăng mạnh trên thị trường “chợ đen” và người dân găm giữ USD vì tâm lý sợ VND tiếp tục mất giá, người dân giao dịch USD trên thị trường tự do (giá cao hơn) chứ không bán lại cho NHTM.

– Việc găm giữ ngoại tệ của các DN (do sự thiếu ổn định của cung ngoại tệ và tâm lý VND sẽ giảm giá), không bán lại cho NHTM làm tăng tính căng thẳng trên thị trường ngoại tệ. Theo NHNN, con số tiền gửi của các TCKT và DN tại các NHTM hiện nay khoảng 10,3 tỷ USD.

– Dự trữ ngoại hối hiện nay đảm bảo đủ 12 tuần nhập khẩu, NHNN cũng không bơm ngoại tệ ra nhiều vì sẽ làm giảm dự trữ.

Giải pháp đưa ra hiện nay là:

– Tập trung ngoại tệ về một mối (NHTM),

– Kết hối ngoại tệ, yêu cầu một số tập đoàn kinh tế lớn bán lại ngoại tệ cho NHTM (nếu thực hiện, có số dự kiến khoảng 5 – 6 tỷ USD)

– Để tránh tình trạng mất ổn định và DN găm giữ ngoại tệ (các DN Xuất khẩu), thiết nghĩ thị trường cần triển khai thêm nhiều công cụ phòng ngừa rủi ro (các Currency options, Swap, Forward,..) để các DN chủ động nguồn và phòng ngừa rủi ro.

Advertisements