Theo thông tin NHNN vừa có thông báo tăng LSCB lên mức 8%/năm, mức tăng lần này là 100bps. Theo NHNN, đợt điều chỉnh lần này nhằm mục tiêu góp phần duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2010, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thị trường tài chính và kinh tế thế giới.

Giảm biên độ tỷ giá từ 5% xuống còn 3%. (Ảnh: VNN)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ngày 25/11 có quyết định 2665/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng từ 7%/năm lên 8%/năm hiệu lực từ 1/12/2009, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 7%/năm lên 8%/năm, lãi suất chiết khấu tăng từ 5%/năm lên 6%/năm (QĐ 2664/QĐ-NHNN), thời điểm áp dụng là 01/12/2009. Việc điều chỉnh tăng các mức lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu với mục đích nhằm kiểm soát chặt chẽ quy mô và chất lượng tín dụng, phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết của Quốc hội và chủ trương của Chính phủ, đồng thời, tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại huy động các nguồn vốn từ nền kinh tế.
Với mục tiêu điều hành tỷ giá trong mối quan hệ với lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, diễn biến của cán cân thanh toán quốc tế, điều chỉnh linh hoạt tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tăng hoặc giảm ở mức độ hợp lý, phù hợp với tín hiệu của thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 26/11/2009 là 17.961 và áp dụng biên độ tỷ giá mới cho giao dịch mua bán giao ngay giữa USD và VND là ± 3% từ ngày 26/11/2009 (QĐ 2666/ QĐ-NHNN. Với các điều chỉnh này, mức tỷ giá sàn giao dịch sẽ là 17.422 VND/USD và tỷ giá trần giao dịch sẽ là 18.500 VND/USD.

Như vậy, đây là lần tăng LSCB đầu tiên kể từ tháng 2/2009 (QĐ QĐ số 172/QĐ-NHNN ngày 23/1/2009), đối với LS Tái cấp vốn và LS chiết khấu, đây là lần thay đổi đầu tiên kể từ tháng 4/2009 (QĐ số 837/QĐ-NHNN ngày 10/04/2009, theo đó, LS Tái cấp vốn: 7%/năm và LS Tái Chiết khấu: 5%/năm). Đối với biên độ tỷ giá, đây là đợt điều chỉnh thứ 2 trong năm, lần điều chỉnh lần đầu vào ngày 24/03/2009 tăng từ 3% lên 5%)

Với đợt điều chỉnh này, có thể nói là bất ngờ và…không bất ngờ! Nói bất ngờ cũng bởi, NHNN liên tục có những thông tin rằng sẽ giữ nguyên LSCB ổn định đến hết năm và sẽ “tính chuyện” thay đổi LS kể từ năm 2010. Không bất ngờ cũng hợp lý khi tình hình thị trường, đặc biệt các NHTM đang rất căng thẳng về nguồn vốn, thể hiện qua Lãi suất huy động liên tục tăng lên mức tiệm cận với LS cho vay, và tất cả đã “dồn” về mức 10%/năm và phủ kín các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống! LS trên thị trường liên ngân hàng cũng đã tăng mạnh (xem thêm NHTM căng thẳng nguồn vốn)

Đây là một giải pháp giải tỏa vấn đề căng thẳng vốn cho các NHTM để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay sản xuất theo chỉ đạo của NHNN là mục đích trước tiên. Đối với mục tiêu ổn định lạm phát, có lẽ là chưa, vì muốn kích thích tăng trưởng kinh tế phải chấp nhận lạm phát ở mức cho phép (theo kế hoạch thì dưới một con số!), tỷ lệ CPI thắng 10 tăng 0,37% so với tháng trước và tăng 4,49% so với tháng 12/2008. CPI tháng 11 dự báo có khả năng tăng khoảng 0,50% so với tháng 10, như vậy CPI tháng 11 có thể chỉ tăng khoảng 5,02 % so với tháng 12/2008. Tháng cuối năm là căng thẳng nhất, nhưng có lẽ vẫn nằm trong mức cho phép!

Như vậy, có thể sắp tới, LS huy động trên thị trường sẽ đạt mức 11,5%/năm và các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống có khả năng tăng lên trên 11%/năm. Lãi suất cho vay đạt ở mức 12%/năm và cho vay phục vụ mục đích tiêu dùng và thẻ tín dụng có khả năng chạm mốc 18%/năm (hiện nay từ 14 – 16,5%/năm).

Vấn đề tỷ giá có thể theo hướng mới khi biên độ đã giảm, sức ép tỷ giá vẫn tăng, điều này có nghĩa phải cần sự linh hoạt mạnh hơn trong việc công bố lãi suất tham chiếu hàng ngày từ NHNN và có lẽ NHNN sẽ linh hoạt trong việc xác định và công bố tỷ giá tham chiếu cho từng ngày (tức có thể biến động mạnh hơn). Tỷ giá công bố cho ngày 26/11/2009 là 17.961 VND/USD (tỷ giá giao dịch trong ngày là 17.422 – 18.500), ngay khi quyết định có hiệu lực, tỷ giá đã tăng từ 17.034 VND/USD của ngày hôm nay lên mức 17.961 cho ngày mai, 26/11/2009, tức là tăng 5,44%. Cái được trước mắt sẽ linh hoạt và đáp ứng nhu cầu thị trường, còn bài toán tỷ giá vẫn cần những giải pháp từ NHN chưa thể nói trước điều gì!

Nghiatq

Update:

CPI tháng 11 tăng 0.55% so với tháng 10 và tăng 5.07% so với tháng 12/2008. Xem chi tiết ở GSO

Advertisements