Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê (GSO): chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2009 đã tăng ở mức 0,55% so với tháng 10, tăng 5,07% so với tháng 12/2008và tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2008. CPI bình quân 11 tháng đầu năm 2009 tăng 6,91% so với bình quân 11 tháng đầu năm 2008.

Đáng chú ý là Nhóm Lương thực nằm trong nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng 2,2% so với tháng 10, tiếp đến là nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,75% và nhóm Đồ dùng & Dịch vụ khác tăng 0,54%. (Xem chi tiết)

Cũng theo GSO, giá vàng (XAU) trong tháng 11 đã tăng đến 10,08% so với tháng 10 và tăng 48,72% so với tháng 12/2008!

Giá USD tăng 1,45% so với tháng 10 và đã tăng 7,28% so với tháng 12/2008.

Advertisements