Nên kinh tế đã trãi qua nhiều biến động, từ tăng trưởng mạnh rồi đi cơn suy thoái (recession), có thể nói là đại suy thoái (depression), trong chu kỳ Boom-Bust Cycle, có nhiều cơ hội xuất hiện, đầu tư vào đâu, lĩnh vực nào ứng với các giai đoạn biến động mạnh (Boom-Bust Cycle) của nền kinh tế?Nghiatq
Figures Sources: VDSC – Báo cáo chiến lược đầu tư Tháng 10, http://www.gold-eagle.com, Royalbank.com

Advertisements