P/E của Việt Nam hiện nay là bao nhiêu? Có quá nhiều kênh cung cấp thông tin, nhưng mỗi kênh có một chỉ số khác nhau, do họ dựa trên một số cách tính toán không giống nhau. Có một số lưu ý khi tìm hiểu và so sánh chỉ số P/E trong việc định giá và quyết định đầu tư.

P/E Hiện nay của thị trường?
Có thể các công ty cung cấp thông tin khác nhau sẽ cung cấp chỉ số P/E khác nhau, do đó, cần lưu ý đến cách tính P/E để hiểu đúng giá trị chỉ số. Đối với P/B cũng vậy.

P/E theo kỳ:
Có nhiều cách tính P/E khác nhau, tuỳ theo cách lấy mẫu số E (EPS hay Earning per Share), bao gồm như:
1.P/E lịch sử: Tức lấy E ở đây là số liệu của năm tài chính gần nhất
2.P/E Trượt (P/E Trailing): Lấy E của 4 quý gần nhất
3.P/E dự phóng (P/E Forward): Tức lấy E ước tính cho tương lai.

P/E điều chỉnh:
Một vấn đền cũng gây nên sự khác biệt trong cách tính P/E đó là chưa điều chỉnh đủ các yếu tố làm loãng giá (dilluted) hoặc tăng giá. Các yếu tố làm giá điều chỉh có thể như: trường hợp tách, gộp CP, phát hành thêm CP, chia cổ tức bằng CP, thưởng CP, phát hành quyền mua CP mới, mua cổ phiếu quỹ (Treasury Stocks), phát hành Trái phiếu chuyển đổi (convertible bonds), các Trái phiếu kèm chứng quyền (warrant), ESOP (phát hành quyền mua cổ phiếu cho nhân viên)… Các yếu tố này sẽ làm thay đổi số lượng CP lưu hành (outstanding shares), do đó giá P và thu nhập E đều phải được điều chỉnh sự kiện này được thực hiện (sau ngày hưởng quyền), do đó cũng dẫn đến chỉ số P/E sẽ khác nếu không tính đủ các yếu tố này. Nên hiện nay, các báo cáo của các công ty thường có P/E cơ bản và P/E điều chỉnh

Các kênh cung cấp thông tin rất khác nhau do chưa tính đủ các yếu tố này.

P/E ngành hoặc P/E thị trường:
Đây là các chỉ tiêu dùng để so sánh khi định giá, tuy nhiên, việc tính toán và cung cấp thông tin ở các kênh thông tin rất khác nhau (chưa tính đến 3 loại P/E ở trên). Có các cách để tính chỉ số P/E của thị trường đó là:

1.Lấy Tổng vốn hoá toàn thị trường chia cho tổng thu nhập toàn thị trường
2.Lấy chỉ số giá thị trường chia cho thu nhập toàn thị trường
3.Lấy P/E của các công ty trong ngành (hoặc toàn thị trường), sau đó lấy P/E ngành bằng cách bình quân gia quyền theo trọng số là mức vốn hoá của các công ty.

P/E hiện nay được cung cấp bởi một số Website uy tính là P/E đã điều chỉnh các yếu tố ảnh hướng đến số lượng cổ phiếu lưu hành. Các tổ chức quốc tế cũng thường xuyên báo cáo về TTCK Việt Nam như HSBC, Bloomberg,… Tuy nhiên, hãy chọn kênh thông tin mà bạn đã theo dõi thường xuyên và thấy được tính cập nhật của nó, các thông tin trong nước cũng rất tốt!

P/E hiện nay của các ngành theo số liệu của StoxVN đến ngày 06/10/2009:
Theo đó, P/E trung bình trên sàn HSE là 19.5 lần, trên HNX là 16.0 lần. Một số ngành có P/E cao như Tài chính: 29.5 lần, Ngân hàng: 18.5 lần. (cách phân ngành của StoxVN theo chuẩn ICB)

Hướng dẫn tính P điều chỉnh, EPS điều chỉnh và P/E điều chỉnh:
Việc tính P/E điều chỉnh, thì P sẽ là giá hiện tại (giá đã điều chỉnh nếu có các sự kiện như trên xảy ra, giá giao dịch trên thị trường sau ngày chốt quyền sẽ là giá đã điều chỉnh) và EPS điều chỉnh.

Việc điều chỉ P và E được hướng dẫn theo tài liệu sau:
1. Hướng dân tính EPS điều chỉnh: Tính EPS điều chỉnh
2. Hướng dẫn tính Price điều chỉnh: Tính Price điều chỉnh (tham chiếu)

Nghiatq

Advertisements