Thời gian gần đây, thị trường hay bàn tán về một loại công cụ đầu tư, mà theo họ, nó có thể là nguyên nhân giúp cho thị trường sôi động hơn với động thái mua bán của nhà đầu tư nước ngoài ngày càng sôi nỗi! Giới chuyên gia tài chính trong nước cho rằng đó là P-notes.

Theo ông Lê Đạt Chí cung cấp thông tin trên SGTimes Cảnh báo P-notes thì P-Notes (Participatory Notes – Chứng chỉ tham gia đầu tư) về cơ bản là một dạng công cụ tài chính phái sinh được phát hành riêng cho NĐTNN bởi các tổ chức đầu tư đang hoạt động tại những TTCK mới nổi. P-Notes đặc biệt thu hút nhà đầu tư nhờ đặc điểm vừa mang tính chất của một chứng chỉ quỹ, vừa mang tính chất của một công cụ thanh toán tương tự như thương phiếu và tín phiếu.

Về phương diện tương đồng với chứng chỉ quỹ, giá trị của P-Notes cũng xuất phát từ giá trị danh mục chứng khoán mà tổ chức đầu tư phát hành P-Notes đang nắm giữ. Tuy nhiên, đặc điểm riêng đáng chú ý và rất thu hút giới đầu tư nước ngoài của P-Notes nằm ở chỗ: về phương diện phát hành, sở hữu và chuyển quyền sở hữu, P-Notes được xem như một công cụ thanh toán thương mại tương tự như thương phiếu và tín phiếu.

Người nắm giữ P-notes sẽ được (hoặc có thể):

– Chuyển nhượng tự do và không cần phải đăng ký với cơ quan chức năng quản lý (UBCK)

– Được hưởng cổ tức và lãi từ danh mục đầu tư của định chế phát hành,

– Nhờ tính chất trên, mà những nhà đầu tư nước ngoài (offshore) ưa chuộng vì tính thanh khoản, dễ dàng chuyển nhượng, không bị rào cản pháp lý khi muốn đầu tư vào TTCK một quốc gia nào (chủ yếu ở thị trường mới nỗi: Ấn độ, Trung quốc, Việt Nam,…)

Có thể thấy, P-notes như là việc uỷ thác đầu tư, các TCTC đã có mặt ở thị trường (mới nỗi) cung cấp dịch vụ này một cách dễ dàng.

Các chuyên gia (ở Việt Nam) lo ngại sự “không rõ ràng” về nguồn gốc dòng tiền, và đặc biệt là không kiểm soát được “chủ” thực sự cũng như mục đích đầu tư của họ nên có thể gây ra biến động lớn cho TTCK Việt Nam. Một số ý kiến còn lo sợ về hoạt động rữa tiền!

Nhưng một ý kiến khác (Blog Kinhtetaichinh) thì cho rằng, “nó” không đáng lo ngại lắm, sự biến động bất lợi của P-notes không nguy hiểm như các derivatives khác (Swap, option, future) vì tác động hiệu ứng đòn bẩy không có!. Về sự biến động dòng vốn, Blogger này cho rằng không lớn bởi vì tất cả dòng vốn ngoại (theo dạng đầu tư này) chảy vào Việt Nam thì cũng như là của một, hoặc nhiều tổ chức khác (cung cấp dịch vụ) như Deutsche Bank DWT Vietnam Fund (ở Việt Nam) đầu tư (tức là vẫn thông qua một hoặc nhiều tổ chức đã được cấp phép đầu tư ở Việt Nam). Còn hoạt động rửa tiền? E rằng Thuỵ sỹ vẫn int hơn Việt Nam.

Theo Báo cáo đầu tư được công bố trong tháng 9-2008, hiện cả bốn ngân hàng đầu tư nước ngoài lớn là Deutsche Bank, HSBC, Citigroup và Merill Lynch, đều đã triển khai phát hành các P-Notes cho khách hàng của các tập đoàn này ở nước ngoài. Và DWS Vietnam Fund Limited của Deutsche Bank đã mua vào P-Notes của cả bốn ngân hàng phát hành nêu trên, với tỷ trọng trong tổng nguồn P-notes được phát hành (4 tổ chức trên):

Advertisements