Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định chính thức về mức Lãi suất Cơ bản áp dụng trong tháng 11/2009: LSCB tháng 11

Theo đó, sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức 7%/năm. Đồng thời, LS tái cấp vốn và LS chiết khấu vẫn ở mức 7%/năm và 5%/năm như cũ. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và bù đắp thiếu hụt vẫn ở mức 7%/năm.
Lãi suất cơ bản vẫn giữ nguyên ở mức 7%/năm kể từ kỳ tháng 2/2009 theo QĐ số 172/QĐ-NHNN ngày 23/1/2009.
Trong tuần, Tổng cục Thống kê (GSO) cũng công bố mức giá tiêu dùng CPI tăng ở mức 0.37% so với tháng 9, so với đầu năm, CPI đã tăng 4,49%.
Nghiatq

LSCB tháng 10/2009

Advertisements