Update 30/09/2009: Quyết định chính thức của SBV: LSCB tháng 10

Tiếp tục giữ LSCB tháng 10/2009 ở mức 7%/năm. CPI tháng 9 tăng mạnh ở mức 0.62% với 0.24% trong tháng 8.

Ngân hàng Nhà nước (SBV) vừa công bố sẽ tiếp tục giữ nguyên LSCB ở mức 7%/năm áp dụng cho tháng 10/2009. Đồng thời, LS tái cấp vốn và LS chiết khấu vẫn ở mức 7%/năm và 5%/năm như cũ. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và bù đắp thiếu hụt vẫn ở mức 7%/năm. (Theo VBFN)

Như vậy, trái với nhiều nhận định và kỳ vọng về sự tăng lên của LS cơ bản khi tình hình lãi suất huy động trên thị trường tăng mạnh trong thời gian qua và đã thực sự mới bắt đầu ổn định khi SBV quyết định sẽ thanh tra các NHTM có mức lãi suất huy động từ 10 – 10,50/năm trở lên.

Lãi suất cơ bản vẫn giữ nguyên ở mức 7%/năm kể từ kỳ tháng 2/2009 theo QĐ số 172/QĐ-NHNN ngày 23/1/2009.
Trong tuần, Tổng cục Thống kê (GSO) cũng công bố mức giá tiêu dùng CPI tăng mạnh ở mức 0.62% so với tháng 8, so với đầu năm, CPI đã tăng 4,11%.

Nghiatq

LSCB tháng 9/2009

Advertisements