Đây là đợt phát hành thứ 2 TPCP bằng ngoại tệ nhằm huy động vốn phục vụ đầu tư các dự án và bù vào thâm hụt ngân sách.

Update 31/08/2009
Phiên đấu thầu thứ 3 ngày 31/08/2009 TP ngoại tệ ngày thất bại hoàn toàn, tổng khối lượng huy động 50 triệu, tuy nhiên, chỉ 2 nhà đầu tư đăng ký với tổng khối lượng là 30 triệu và khối lượng trúng thầu chỉ là 10 triệu USD/50triệu. LS trúng thầu ở mức 3.90%/năm bằng với LS trần, lãi suất đặt thầu lần này dao động từ 3.80 – 5.00%/năm.
Như vậy, sau 3 phiên đấu thầu đợt 2/2009, chỉ huy động được gần 60% khối lượng dự định: 157 triệu/250 triệu

Update 28/08/2009
Phiên đấu thầu thứ 2 ngày 26/08/2009 TP ngoại tệ ngày thất bại hoàn toàn, tổng khối lượng huy động 100 triệu, tuy nhiên, chỉ 6 nhà đầu tư đăng ký với tổng khối lượng là 67 triệu và khối lượng trúng thầu chỉ là 47 triệu USD/100triệu. LS trúng thầu ở mức cao 3.75%/năm bằng với LS trần, lãi suất đặt thầu lần này dao động từ 2.90 – 4.50%/năm.

Update 24/08/2009
Theo HNX, ngày 24/8/09 phiên đấu thầu TP kỳ hạn 1 năm thành công trọn vẹn, tổng khối lượng dự thầu lên đến 370 triệu (khối lượng huy động: 100 triệu), khung lãi suất từ 2.00% – 4.50%/năm, lãi suất trúng thầu 2.98%/năm, huy động được 100% khối lượng dự kiến. Đây là một tính hiệu tốt cho toàn đợt 2 (huy động dự kiến 250triệu), điều này cho thấy trạng thái ngoại tệ ở các nàh đầu tư (chủ yếu là các NHTM) đang dồi dào, tuy nhiên là ở kỳ hạn 1năm.

Cũng như đợt phát hành trước vào tháng 3 (ngày 20 phiên 1 huy động 100 triệu USD kỳ hạn 1 năm, ngày 24 phiên 2 kỳ hạn 2 năm, khối lượng huy động 100 triệu, ngày 27 phiên 3 huy động 100triệu kỳ hạn 3 năm). Phiên đấu thầu kỳ hạn 1 năm cũng rất thành công khi khối lựơng dự thầu lên đến 766triêu/100triệu huy động. Nhưng các phiên sau thì có xu hướng giảm xuống đối với kỳ hạn 2 năm và 3 năm, phiên 2 chỉ huy động được 80.01 triệu USD/100 triệu và phiên 3 chỉ huy động được 50.1 triệu/100 triệu. Tổng cộng 3 phiên đấu thầu đợt 1 chỉ huy động được 230.11 triệu/300 triệu. Có thành công?

Tình hình thị trường vào tháng 3, khi đó các NHTM dồi dào nguồn USD, LS huy động USD trên thị trường đang xu hướng giảm và xấp xỉ ở mức 3.00%/năm đối với kỳ hạn 1 năm và 2 năm, từ xấp xỉ 3.50%/năm đối với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất USD ở thị trường quốc tế dao động ở mức 2% cho kỳ hạn 1năm.

Nhưng hiện nay, khi trạng thái ngoại tệ của các NHTM không còn dồi dào như trước, việc các NHTM bắt đầu tăng LS huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đối với USD cho thấy điều đó, nhu cầu nguồn USD cho các Doanh nghiệp cũng bắt đầu tăng khi tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tiến triển tốt hơn.
Với tổng khối lựơng huy động lần này chỉ là 250 triêu, nhưng e là không dễ để thành công trọn vẹn, nguồn USD cho các kỳ hạn 2 và 3 năm chữa hẵn đã dồi dào.

Phát hành TPCP bằng ngoại tệ vẫn là bài toán khó như….VND.

Update: 31/08/2009
Thông tin các đợt phát hành TPCP bằng ngoại tệ:

– Phiên 3/Đợt 2 ngày 31/8/2009: KH 3 năm, KL HĐ: 50 triệu, KL trúng thầu 10 triệu, LS trúng thầu: 3.90%/năm
– Phiên 2/Đợt 2 ngày 26/8/2009: KH 2 năm, KL HĐ: 100 triệu, KL trúng thầu 47 triệu, LS trúng thầu: 3.75%/năm
– Phiên 1/Đợt 2 ngày 24/8/2009: KH 1 năm, KL HĐ: 100 triệu, KL trúng thầu 100 triệu, LS trúng thầu: 2.98%/năm
– Phiên 3/Đợt 1 ngày 27/3/2009: KH 3 năm, KL HĐ: 100 triệu, KL trúng thầu 50.1 triệu, LS trúng thầu: 3.60%/năm
– Phiên 2/Đợt 1 ngày 24/3/2009: KH 2 năm, KL HĐ: 100 triệu, KL trúng thầu 80.01 triệu, LS trúng thầu: 3.20%/năm
– Phiên 1/Đợt 1 ngày 20/3/2009: KH 1 năm, KL HĐ: 100 triệu, KL trúng thầu 100 triệu , LS trúng thầu: 3.00%/năm


Nghiatq

Advertisements