Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam tiếp tục được duy trì ở mức 7%/ năm

Qua 8 tháng đầu năm 2009, kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Do đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5%; tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát và khống chế tăng chỉ số giá tiêu dùng, ngày 26/8/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã có Quyết định số 2024/QĐ-NHNN về việc quy định giữ mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam như tháng trước.

Theo đó, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 7% năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2009, thay thế Quyết định số 1811/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ban hành ngày 30/7/2009.

Cùng ngày,NHNN Việt Nam cũng đã thông báo một số mức lãi suất áp dụng từ ngày 01/9/2009, cụ thể như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 7,0%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 5,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các Ngân hàng là 7,0%/năm.
Theo SBV

LSCB Tháng 8

Advertisements