Trên Vinabull có đăng bài viết Vì sao chuyên gia thua “thầy bói”?, chắc đây là một quá trình quan sát hay…tác giả đầu tư không như mong muốn (không được lợi nhuận cao như các nhà đầu tư khác?) mà viết bài này?!
Theo tôi, tác giả đã nhận định…quá cảm tính! Bởi vì thế nào là cảm tính, là lý tính trong đầu tư CK ở VN? Có thể tác giả đã lẫn lộn giữa đầu tư dài hạn (các TCTC, các Quỹ) và nhà đầu tư lướt sóng? Thị trường đâu phải lúc nào cũng đi theo giá trị cơ bản của nó, nếu vậy thì quá hiệu quả rồi! Các nhà đầu tư xử lý thông tin theo mỗi cách khác nhau rồi đi đến hành động, và chiến lược tất nhiên là khác nhau rồi, các Quỹ, các TCTC có chiến lược đầu tư dài hạn là chủ yếu, ngắn hạn chỉ chiếm từ 5 10% vốn nên họ có thể thờ ơ trước một biến động mạnh của thị trường trong ngắn hạn, họ đi theo tín hiệu của giá trị cơ bản, còn riêng nhà đầu tư ngắn hạn, lướt sóng, vấn đề họ tập trung nhất là chớp lấy cơ hội, tín hiệu họ theo chính là xu hướng ngắn hạn, từng con sóng nhỏ trong một chu kỳ lớn! Tôi cũng chưa hiểu ý tác giả nói rằng “…cuối cùng, nhà đầu tư cũng phải trả giá”? Thử hình dùng xem trong thời gian qua, các quỹ (NAV) phục hồi được bao nhiêu?
Mà thời này, “chuyên gia” nói chuyện theo kiểu “thầy bói” cũng nhiều lắm chứ!

Nghiatq

Update: 23/07/2009 Lỗ vì cả tin “thầy bói” chứng khoán

Advertisements