Tính đến đầu tháng 7/2009, Việt Nam đã có 97 ngân hàng tất cả. Bao gồm 3 NHTM Quốc doanh, 2 ngân hàng TMCP được cổ phần hoá từ NHTM Quốc Doanh (Vietcombank và Vietinbank),…
Có 37 NHTM Cổ phần, 5 NHTM Liên doanh, 5 NH 100% vốn nước ngoài cùng với 45 Chi nhánh NH nước ngoài tại Việt Nam.
Trong 5 NH 100% vốn nước ngoài đầu tư, mới chỉ có 2 NH đi vào hoạt động (dưới hình thức NH TNHH HSBC và ANZ Việt Nam), 3 NH còn lại đã được NH Nhà nước Việt Nam (SBV) cấp phép thành lập nhưng chưa bắt đầu hoạt động.
Bên cạnh các NHTM, còn có Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) cùng với 30 TCTD phi ngân hàng (gồm 17 công ty tài chính và 13 công ty cho thuê tài chính), 55 văn phòng đại diện của các TCTD nước ngoài, Quỹ Tín dụng Nhân dân với 24 chi nhánh, 1.019 quỹ địa phương trên khắp cả nước.
Ngày 07/06/2009, SBV cũng đã ký hợp tác với đại diện Chính phủ Thuỵ sỹ về việc khởi động chương trình đào tạo quản lý trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Theo đó, chương trình gồm 14 phần tập trung vào các vấn đề trọng tâm bao gồm: Quản trị điều hành NHTM, quản lý rủi ro và lợi nhuận, quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel, và quản lý rủi ro tín dụng.

Theo Vietnam Business Finance News

Advertisements