Ngày 30/07/2009 Ngân hàng Nhà nước (SBV) ban hành QĐ số 1811/QĐ-NHNN ban hành LSCB tháng 8/2009. Theo đó, vẫn tiếp tục giữ mức LSCB 7%, thời gian áp dụng 01/8/2009. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp giữ ở mức này.
Trong thời gian qua, lãi suất trên thị trường bắt đầu nóng lên khi các NHTM liên tục tăng mức lãi suất huy động ở thị trường 1 lên đến 10,2%/năm (cao nhất), lãi suất trên thị trường 2 những ngày cuối tháng cũng bắt đầu nóng khi tăng đến 150bps (kỳ hạn 6 tháng), các kỳ hạn khác cũng tăng từ 20 – 120bps. Trước áp lực này, có một số ý kiến cho rằng LSCB có thể tăng lên trong tháng 8.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 7 đã tăng 0,52% so với tháng 6, tăng 3,22% so với tháng 12/2008 và tăng 9,25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước đó, Ngân hàng Standard Charter Bank lại có ý kiến tin rằng SBV có thể sẽ giữ mức 7% đến cuối năm.
Trước đó, ngày 17/07/2009 – SBV đã ra QĐ số 1681/QĐ-NHNN giảm Lãi suất tiền gửi Dự trữ bắt buộc tại NHNN từ mức 3,60% xuống còn 1,20%/năm.

Nghiatq

Lãi suất cơ bản tháng 7/2009

Advertisements