Vừa qua, trên TBKTSG có đăng bài của ba tác giả Lê Anh Tuấn, Dan Svensson, Scott Robertson viết về Ảnh hưởng tới thị trường tài chính Việt Nam từ báo cáo của Fitch Rating sau khi Fitch Rating hạ tín nhiệm tín dụng Việt nam
Theo tôi, thì đây là vấn đề bình thường ở các nước chưa hội nhập sâu vào thị trường tài chính quốc tế (VN trong số đó) và nếu chỉ lấy các số liệu về GBs và CDS để gọi là thị trường tài chính VN thì chưa thấy tác động là đúng.
Ta thấy rõ là:
– Thị trường trái phiếu trong nước phần lớn do các Banks trong nước nắm giữ, các tổ chức nước ngoài mặc dù có tham gia nhưng không lớn, do đó, tác động của các báo cáo quốc tế về credit rating là chưa cao.
– CDS cũng do các tổ chức nước ngoài tham chiếu để tính phần bù rủi ro khi đầu tư vào một quốc gia nào khác (Sovereign Risk)là chủ yếu.
– Trái phiếu quốc tế của Việt Nam phát hành năm 2005 (Viet Nam Sovereign Bonds) chỉ có 750 triệu USD thôi – yield lúc phát hành là 7.125%/năm), chưa thực sự lớn, và tất nhiên, phần quan tâm đến bonds này cũng là của những tổ chức tài chính quốc tế đã tham gia vào thị trường VN) và thậm chí, các Banks trong nước đang lùng mua!!!
– Vấn đề vướng mắc của các tổ chức đầu tư trái phiếu trong nước đó là giá vốn (huy động), lạm phát ước tính và xu hướng lãi suất thị trường (thanh khoản hiện thời cũng là một yếu tố tác động).Ta thấy, “độ chênh” giữa LSCB và giá vốn của các Commercial Banks, hiện nay, các Banks huy động với LS từ 8.50% – 10.20%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, LS giao dịch trên thị trường Interbank cũng từ 8.90 – 9.10%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, LS cho vay bình quân cũng từ 10.50%/năm. Trong khi đó, LSCB: 7.00%/năm, Yiel của các GBs trên secondary market từ 8.50% trở lên đối với tenor 1y, trên Primary market qua các đợt Auction, LS ceilling của Bộ tài chính đưa ra vẫn thấp hơn LS tham gia của các Banks từ 50 – 100Bps, kỳ vọng lãi suất cùng với lạm phát tiếp tục tăng cao trong cuối năm 2009 và sang năm 2010 đã hạn chế sự đầu tư vào các fix-income. Vậy thì làm sao có những biến chuyển được khi các tổ chức lớn vẫn nằm ngoài cuộc chơi!
– HSC trong một báo cáo trong tháng 4/2009 đã ước tính các ngân hàng trong nước nắm giữ khoảng 10-11 tỉ USD trái phiếu theo mệnh giá. Tổng khối lượng trái phiếu lưu hành vào khoảng 12,3 tỉ USD. Tức là chỉ có khoảng 1 – 2 tỉ USD dành cho các nhà đầu tư nước ngoài ở trong nước và ngoài nước nắm giữ.
– Tác động của những Credit rating? —> có thể đến equity market mà chúng ta sẽ bàn trong một phần khác!

Nghiatq

Advertisements